Knjigovodstvo Plemenitaš


Plemenitaš d.o.o.
Avenija V. Holjevca 20/II,
10 000 Zagreb
Brodarski Institut

tel: 01 6504-330
01 6504-432
fax: 01 6522-785
mob: 098 234 842

A. Vođenje poslovnih knjga malih i srednjih poduzetnika - d.o.o.
1. POSLOVNE KNJIGE - glavna knjiga

                       - knjiga izlaznih računa
                       - knjiga ulaznih računa
                       - popis dugotrajne imovine

2. IZVJEŠĆA - porez na dodanu vrijednost (mjesečno i tromjesečno)

                       - izvješće o isplaćenim dohodcima od nesamostalnog rada (ID – obrazac)
                       - RS - obrazac
                       - izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju (PP – MI – PO obrazac)
                       - statistika

3. OBRAČUN PLAĆA
4. ISPIS NALOGA – VIRMANA UZ OBRAČUN PLAĆA I DRUGA PLAĆANJA ZAKONSKIH OBVEZA
5. PRIJAVE I ODJAVE RADNIKA TE VOĐENJE MATIČNE KNJIGE
6. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOBIT SA SVIM PRILOZIMA
7. DOSTAVA IZVJEŠĆA U NADLEŽNE ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE
8. KONTAKTI SA NADLEŽNIM DRŽAVNIM TIJELIMA (nadzor, inspektorati i sl.)


B. Vođenje poslovnih knjiga obrtnika
1. POSLOVNE KNJIGE - knjiga primitaka i izdataka

                   - knjiga izlaznih računa
                   - knjiga ulaznih računa
                   - popis dugotrajne imovine

2. IZVJEŠĆA - porez na dodanu vrijednost (mjesečno i tromjesečno)

                   - izvješće o isplaćenim dohodcima od nesamostalnog rada (ID-obrazac)
                   - RS - obrazac
                   - izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju (PP – MI – PO obrazac)

3. OBRAČUN PLAĆA
4. ISPIS NALOGA – VIRMANA UZ OBRAČUN PLAĆA I DRUGA PLAĆANJA ZAKONSKIH OBVEZA
5. PRIJAVE I ODJAVE RADNIKA TE VOĐENJE MATIČNE KNJIGE
6. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK SA SVIM PRILOZIMA
7. DOSTAVA IZVJEŠĆA U NADLEŽNE ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE
8. KONTAKTI SA NADLEŽNIM DRŽAVNIM TIJELIMA (nadzor, inspektorati i sl.)


C. Vođenje poslovnih knjiga, evidencija, obračuna i izvješća građana upisanih u registar poreznih obveznikA (slobodne profesije, honorari i sl.)
Kontakti sa strankama dogovaraju se prema potrebi.
Sklapanje ugovora je obavezno, a osiguranje plaćanja putem BJANKO ZADUŽNICE.
Cijene se formiraju dogovorno, ovisno o količini knjiženja, a promjene su moguće na inicijativu obiju ugovornih strana.
Plaćanje se vrši mjesečno po isteku mjeseca.
U cijenu je uračunat potrošni materijal (registratori, tiskanice i sl.).

Kontakt

Telefon: 01 6504-330
Email:  
Web:

Avenija V. Holjevca 20/II